logo    HYDRAULIKA E-SHOP  www.ehydraulika.cz   

Hledáme partnera, FO pro dlouhodobou spolupráci v oblasti filtrace olejů a služeb tribotechniky pro ČR.

Požadujeme:

- středoškolské vzdělání

- živnostenský list

- samostatnost, komunikativnost

- zkušenosti v oblasti výhodou, ale ne podmínkou.

Nabízíme:

- zajímavé ohodnocení

- flexibilní pracovní dobu

- telefon, automobil dohodou.

V případe zájmu nás kontaktujte na tel čísle 00421907341880.


DOPRAVA a obchodní podmínky
DOPRAVA a obchodní podmínky

 

Poštovné a balné

Poštovné a balné jsou účtovány dle výšky objednávky a spůsobu placení následovně:

ČESKÁ POŠTA

- na zálohovou fakturu

 

240, -CZK

 Pri zasílaní paletové zásilky je doprava účtována podle hmotnosti.

ČESKÁ POŠTA 
- na dobírku

240- CZK

 pri zasíláni paletove zásilky je doprava účtovaná podle hmotnosti zásilky.

 

 

Provozovatel internetového obchodu ehydraulika:

 

názov firmy

BASEKO, s.r.o.

 

sídlo firmy

Lieskovec 830/107, Dubnica n/V, 01841

  provozovna firmy Areál ZTS, Dubnica n/V, 01841

 

IČO:

36 01 67 48

 

DIČ:

2020113854

 

IČ DPH:

SK2020113854

 

Zapísaná v Obch. registri Okresného súdu  Trenčín

S.r.o. 1048/R

 

tel. kontakt:

+420 723394288

  web: www.baseko.cz

 

e-mail:

prodej@ehydraulika.cz

 

Všeobecní obchodní podmínky

1. Objednávka zboží

Zákazník si může v internetovém obchodu objednat jakékoli zboží, při ktorém je umístnený symbol nákupního košíku. Kúpní zmlouva se uzavírá na základe elektronické objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil s  nákupními, platebními a reklamačními podmínkami. Od tohoto momentu pro obě strany platí všechny práva a povinosti vyplývající z reklamačního pořádku, občanského a obchodního zákoníka.

 

2. Dodací podmínky

Prodávajíci se zavazuje: 
·   dodat kupujícímu druh, velikost a množství objednaného zboží,
·   dodat všechnu dokumentaci  potřebnou ke správnemu používaní výrobku,
·   dodat kupujícímu zboží vhodně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození počas přepravy.

Prodávajíci neodpovídá za:
·   opožděné dodání zboží zaviněné poštou,
·   opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně udanou adresou přijemce kupujícím při objednávání zboží,
·  za poškození zásilky zaviněné poštou,
·  případné nedodání zboží, ke ktorému došlo v důsledku nepředvídatelných překážek, které prodávajíci nemohl ovlivnit.

Kupujíci se zavazuje:
·  objednané zboží převzít a skontrolovat neporušenost obalů,
·  zaplatit za zboží cenu v plné výši a v zmyslu  obchodno–reklamačních podmínek platných v den odesílaní objednávky,
·   v případe značného poškození obalu při probíraní od doručovatelské společnosti, uplatnit bezodkladnou reklamaci u této doručovatelské společnosti,
·  v případe, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je poviný uhradit náklady prvního  aj opětovního doručení zboží.

 

3. Dodací lhůty

Prodávajíci dodá zboží kupujícímu co možná v nejkratší době po přijetí elektronické objednávky. Objednávka bude potvrzená do 24 hodín v pracovních dnech od obdržení elektronickou formou. Objednávky se realizují okamžitě v případe, že je zboží na sklade.

 

4. Poštovné a balné

 

Poštovné a balné je účtováno podle výšky objednávky a spůsobu placení nasledovně:

 

ČESKÁ POŠTA

- na zálohovou fakturu

 

240 -CZK

při zasílání paletové zásilky je doprava účtovaná podle hmotnosti zásilky

ČESKÁ POŠTA 
- na dobírku

240- CZK

při zasílaní paletové zásilky je doprava účtovaná podle hmotnosti zásilky.

 

5. Vrácení zboží a peněz

Zákazník má právo na vrácení zboží do 7 dní bez udání důvodu. Když Vám zboží, který jste si objednali nevyhovuje, jednoduše nám ho zašlete spět na adresu: BASEKO, s.r.o., PO BOX30, Poste restante, 763 31 Brumov Bylnice. Za každé vrácené zboží Vám zašleme spět peníze, a to poštovou poukázkou nebo převodem na Váš účet. Do vrácené sumy se nezapočítavá cena poštovního a balného!  Zboží musí být nepoužité, zabalené v původním originálním balení.

 

6. Zrušení objednávky

Kupujíci je oprávnění stornovat objednávku bez udání důvodu do 12 hodín od její poslání. Po 12 hodinové době prodávajúci začne objednávku kupujícího realizovat jako závaznou. Storno objednávky je kupujíci poviný zaslat formou e-mailu na adresu prodej@ehydraulika.cz

 

7. Reklamace zboží - záruční doba

Když zákon neustanovuje jinak, na zboží se vztahuje 12 měsíční záruční doba a začína plynout dnem převzetí zboží. Reklamace zboží se řídí dle platného reklamačního řádu.

8. Alternatívne riešenie sporov

  1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na baseko@baseko.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

9.  Ochrana osobních údajů

Svou registrací v našem e-shope souhlasíte se spracovaním uvedených osobních údajů   pro potřebu realizace objednávky a s lhůtou uchovaní osobních údajů v soulade s požadavkami zákona o ochrane osobních údajů č.428/2002 Z.z - Zákon o ochrane osobních údajů a jeho novelizace č.90/2005 Z.z.  Firma BASEKO, spol. s r.o. se tímto zavazuje, že zveřené osobní údaje nebudou bez souhlasu majitele poskytnuté třetí osobě a nepoužije ich ke komerčním ponukám nesouvisícím s propagací internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na požádaní zákazníka kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databázy.

 

MmI5MzE1M